schela mobila 4 module 1,5 m

La numai de ron (tva inclus) schelā

mobilā completā (înālţime de lucru 7 mt)

 

Informaţii suplimentare la tel./fax 0264/266116

info@goer.ro www.goer.ro