SCHELA MOBILĂ


CARACTERISTICI GENERALE:

Este o schela foarte pratica, si multumita simplicitate de montare si de stocare se poate folosi in mai multe domenii de lucru:

 • la ziderie (termoizolare de vile pina la 3 etaje, la cosuri de fum, tencuit tavane, ect..)
 • la zugravit (hale industriale, spati comerciale, ect..)
 • la instalatii eletrice (tras cabluri, schimbat becuri la inaltime, ect..)
 • la instalatii termice
 • la curatenie (fatade cortina, la citerne, ect)

Caracteristici tehnice

 • Schela mobilă este foarte stabilă, solidă şi sigură în exploatare ;
 • Schela mobila la 6.5 m este compusa de : 1 baza cu roti si sprijin , 4 module , 1 set de platforma de lucru
 • inaltime Schela mobila cu patru module sunt : de gabarit 6.5 m , H max platforma de lucru 5.5m, H de lucru 7.5m
 • Resistenta, este din otel galvanizat la cald;
 • Un modul are 1,5 m înălţime, 1,8 m lungime şi 1,0 m lăţime;
 • Baza cu roţi dispune de un sistem de calare care asigură verticalitatea sistemului montat;
 • Pentru înălţimi de până la 9,5 m nu este necesară legarea schelei în partea superioară, dacă se depăşeşte înălţimea de 9,5 m, se recomandă fixarea suplimentară a schelei în partea superioară, sau achizitionarea elemeti de sprijin siplimentari
 • Accesul pe schelă se face din interiorul bazei, cu urcare pe montanţii laterali prevăzuţi cu traverse orizontale din 40 în 40 de cm, şi pătrundere pe platformă de lucru prin trapa de capăt al platformei;
 • Produs executat din ţeava de oţel pentru construcţii, rotundă şi rectangulară, având grosimea în perete de 2-3 mm;

 • IMPORTANT!: Protecţia anticorozivă s-a realizat prin zincare termică (Grosimea stratului de zinc, este cuprinsă între 80-110 μm) cu aderenţă perfectă

 • Aspectul estetic şi plăcut este asigurat de calitatea foarte bună a zincării;
 • Este un produs relativ uşor, facil de montat şi transportat (ex: greutatea unei schele cu 4 module, h = 6,5 m este de 250 kg, greutatea unei schele cu 6 module, h = 9.5 m este de 330 kg)
 • Stocul disponibil permite livrarea produsului imediat la comanda,
 • Produsul deţine Certificat de conformitate, Carte tehnică şi Instrucţiuni speciale de montare şi exploatare.

GALERIE ... CONTACT ...HOME ...


Instrucţiuni pentru montare,exploatare şi demontare a echipamentului tehnic

-"SCHELA METALICĂ MOBILĂ"

1. Instrucţiuni GENERALE

1.2. Operaţiunile de montare şi demontare trebuie să fie efectuate de personal specializat; responsabilul de şantier trebuie să se asigure că schela va fi montată corect, în conformitate cu schema de montaj şi cu respectarea Normelor generale de Protecţia muncii şi a Normelor specifice de Protecţie a muncii aplicabile în domeniul construcţiilor.

1.3. Lucrătorii care efectuează operaţiuni de montare-demontare şi de control vor avea scule necesare şi să folosească în timpul lucrului cel puţin următoarele mijloace de protecţie:

- Mănuşi de protecţie;

- Încălţăminte de protecţie cu tălpi flexibile şi antiderapante;

- Cască de protecţie;

- Centuri de protecţie pentru lucrul la înălţime, prevăzute cu un mijloc de agăţare / ancorare.

2. Montare

2.1. Schela metalică mobilă se va compune din urmatoarele elemente principale:

- Căruciorul, alcătuit din 2 elemente : - Suport cu roţi (2 buc), şi - Suport fix (2 buc)care este reglabil, şi cu ajutorul căruia se va face calarea schelei;

carucior

modul 1,5 m

- Modulul 1,5 m, este alcătuit din : - montant (2 buc) care are şi rolul de scară de acces, obligatoriu din interiorul schelei, - bara curentă (2 buc) ,- diagonale (4 buc)care vor asigura contravântuirea modulului în planul orizontal şi vertical.;

- Un set de platforme de lucru, compus dintr-o platformă simplă şi una cu trapa pe capăt , setul de platformă se aşează la nivelul la care se desfăşoară lucrul.

set platforma

schela mobila cu 1 modul 1,5 m

schela mobila 4 module 1,5 m

2.2. Aşezarea schelei trebuie să se facă conform următoarelor instrucţiuni:

- Planul de aşezare pentru schela mobilă trebuie să fie intotdeauna o suprafaţă pavată, plană şi netedă ţinându-se cont că lucrul cu schela mobilă se desfăşoară de cele mai multe ori în interior,;

- Repartizarea încărcării pe planul de sprijin trebuie să se realizeze prin intermediul tălpilor de la bază. Nu se va lucra niciodată cu schela sprijinită pe roţi;

2.3. În cursul montarea schelei trebuie să se verifice în mod permanent:

- Distanţa dintre schela şi edificiu;

- Construirea de structuri fixate în structură de construit, dacă este necesară ancorarea schelei pentru inălţimi mai mari;

- Verticalitatea montanţilor şi cuplarea lor axilă

- Orizontalitatea barelor curente şi a diagonalelor;

- Dispunerea operativa a elementelor de legătură;

2.3.MONTAJUL trebuie să fie efectuat în următoarea succesiune:

- Se controlează starea suprafeţei de aşezare şi rezistenţa elementelor şi repartizare încărcărilor;

- Se monteazā elementele care compun baza schelei mobile;

- Montat primul nivel se fixează ancorajele şi se verifica verticalitatea montanţilor şi interaxelor a;

- Se continua cu montajul având grijă să se respecte cele de mai jos.

La montarea elementelor componente ale schelei trebuie sā fie respectate următoarele instrucţiuni:

- Scheletele verticale portante trebuie sā aibă montanţii cuplaţi axial astfel încât aceştia sā fie apţi să reziste la eforturile de tracţiune;

- Barele curente şi diagonalele trebuie să fie legate cel puţin în două puncte; dispozitivul de legătură trebuie să realizeze prinderea elementelor astfel ca separarea lor să se poată face numai prin intervenţie voluntară şi sā fie exclusă posibilitatea desfacerii acestora din cauze accidentale;

- Trebuie realizate în toate ochiurile legături orizontale (bare curente în plan orizontal ) la fiecare modul al schelei şi legături verticale (diagonale în plan vertical, dispuse în cruce pe fiecare parte a modulului), având grija de dispozitivele de blocare;

Trebuie - Ancorajele să fie realizate pe structuri rezistente.

În timpul utilizarii schelelor mobile trebuie de trebuie efectuate următoarele controale:

- Responsabilul de şantier, la intervale periodice (zilnic la începutul lucrului, săptămânal) sau după perturbaţii atmosferice violente, întreruperi mai lungi ale lucrului, trebuie să se asigure:

a) de starea suprafeţelor de sprijin;

b) verticalitatea montanţilor;

c) eficacitatea legăturilor;

d) eficacitatea ancorajelor şi a diagonalelor, având grijă să înlocuiască sau întărească elementele ineficiente.

Trebuie sa se controleze de către persoane competente:

- Platformele să fie în stare regulamentară şi fixate de schelă

- Eficienţa dispozitivelor şi a conductorilor de legare la pământ a schelei.

Se interzice utilizarea instalaţiilor electrice şi aparate alimentate electric pe timp de ploaie sau cu umiditate ridicată !!

Aparatele şi instalaţiile electrice utilizate pe schelă trebuie să fie construite astfel incât lucrătorii sā fie protejaţi împotriva riscului de electrocutare.

În acest caz, schela trebuie să fie legată la pământ.

În cazul utilizării pe schelă a unor instalaţii şi aparate electrice,lucrătorii trebuie să fie echipaţi cu echipament de protecţie corespunzător împotriva electrocutării.

SE INTEZICE utilizarea schelei la instalaţii electrice sub tensiune !!

În cazul desfăşurării activităţii la instalaţii electrice, acestea trebuie scoase de sub tensiune.

3. DEMONTAREA

Trebuie respectate următoarele instrucţiuni:

- Demontarea schelei trebuie sā se facă gradual;

- Ancorajele, diagonalele, barele curente trebuie demontate gradual, pe măsură cu demontarea şi astfel încât să se garanteze tot timpul stabilitatea schelei;

- Elementele schelei trebuie să fie coborâte utilizând mijloace potrivite, evitând aruncarea lor de la înălţime.

GALERIE ... CONTACT ...PROMOTII ...